Zaznacz stronę

OCHRONA CZYNNA BUDYNKÓW

Pożar jest zjawiskiem śmiertelnie niebezpiecznym, gwałtownym oraz zawsze przebiegającym w nieoczekiwanym momencie. Rozwój pożaru opisywany jest w pożarnictwie etapowo. Zapłon, zarodek pożaru, etap wzrostu intensywności palenia, faza pożaru w pełni rozwiniętego oraz gaszenie. W trosce o życie i zdrowie użytkowników budynków istotne jest jak najszybsze wykrycie pożaru. Umożliwiają to właśnie urządzenia dedykowane do czynnej ochrony przeciwpożarowej budynku. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system wykrycia pożaru, powinien wykryć zagrożenie pożarowe maksymalnie w 2 minucie jego rozwoju. Przekazanie tej informacji z detektora do centrali sygnalizacji pożaru umożliwi realizację scenariusza pożaru, czyli wykonanie zaplanowanych czynności w chwili wykrycia zagrożenia. W tym celu poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy możemy ogłosić alarm ewakuacyjny i czynnie nim kierować poprzez np. mikrofon strażaka. Systemy wentylacji pożarowej umożliwią utrzymanie właściwych parametrów powietrza na drogach ewakuacyjnych zarówno pionowych jak i poziomych.

System Sygnalizacji Pożaru

Projektowanie, dostawa, montaż, uruchamianie, serwis. Wykonujemy zarówno systemy adresowalne jak i konwencjonalne. Do systemów budowanych od podstaw sporządzamy scenariusz pożaru i matrycę wysterowań. Systemy są przeznaczone do wykrycia pożaru w jego pierwszej fazie (do 2,3 minut od chwili powstania zarzewia ognia), poprzez ogłoszenie alarmu po wysterowanie kolejnych urządzeń jeżeli jest taka potrzeba i wynika to ze scenariusza pożaru i matrycy wysterowań. Urządzenia detekcyjne wybieramy optymalnie do panujących warunków. Mogą to być czujniki punktowe (optyczne, termiczne lub multisensorowe), a także czujki liniowe lub urządzenia zasysające.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Projektowanie, dostawa, montaż, uruchamianie, serwis. Urządzenia te przeznaczone są do skutecznego ogłoszenia alarmu lub ostrzeżenia o zagrożeniu w budynkach. Przez wiele lat DSO stosowane było (i jest oczywiście nadal) w dużych budynkach użyteczności publicznej (wynika z to rozporządzenia). Obecnie od kilku lat gałąź ta została doceniona też w mniejszych obiektach. Wiąże się to ściśle ze wzrostem świadomości właścicieli. Równocześnie producenci urządzeń wprowadzili na rynek też urządzenia dopasowane do takich potrzeb. Dzięki temu urządzenia te montujemy z powodzeniem w zakładach przemysłowych, małych hotelach, szkołach, przedszkolach. Urządzenia te mogą być wykorzystane oczywiście do celów statutowych czyli alarm ewakuacyjny lub ostrzeżenie o zagrożeniu jak także do celów własnych właściciela takich jak: puszczanie muzyki, własnych treści, komunikatów (automatycznych i mówionych) itp. Każdy kto próbował ogłosić alarm w budynku kubaturowym na pewno napotkał mnóstwo problemów z tym by informacja szybko dotarła do każdego użytkownika. Dzięki urządzeniom DSO lub mini DSO informacja przekazywana jest jednocześnie w całym budynku bez czasu zwłoki. 

Systemy Oddymiania i Wentylacji Pożarowej

Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej stosuje się w zależności od potrzeb w dwóch aspektach.

1) jako usuwanie dymu i ciepła w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji budynku (najczęściej w halach przemysłowych lub dużych budynkach użyteczności publicznej jak np. hole i pasaże w galeriach handlowych)

2) jako zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej dla użytkowników. W tym celu zamyka się drzwiami o odpowiedniej odporności pożarowej klatki schodowe, napowietrza się je (poprzez otwarcie drzwi na zewnątrz lub stosuje się wentylatory napowietrzające) i równocześnie stosuje się urządzenie do zapobiegania zadymieniu (np. klapę na szczycie klatki schodowej). Projektujemy takie systemy, dostarczamy instalujemy i serwisujemy.

Oświetlenie ewakuacyjne

Projektujemy, dostarczamy, instalujemy i serwisujemy oświetlenia ewakuacyjne. W rozporządzeniu ministra infrastruktury szczegółowo zostały określone budynki oraz ich fragmenty, gdzie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewnić bezpieczne zakończenie procesów technologicznych oraz opuszczenie przez użytkowników budynku. Oświetlenie powinno się załączyć automatycznie po zaniku zasilania głównego. Można stosować dwa rodzaje systemów: z własnym zapasem zasilania bateryjnego w każdej oprawie lub w oparciu o baterię centralną, która zasila wszystkie oprawy. Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać natężenie światła minimum 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej lub 5 lx w miejscu ustawienia sprzętu gaśniczego.

Instalacja Tryskaczowa, Zraszaczowe, Stałe Instalacje Gaśnicze

Skuteczność ochrony przeciwpożarowej budynków jest wprost proporcjonalna do zastosowanych środków. Podstawą wydaje się wykrycie zagrożenia. Co jednak w sytuacji gdy intensywność rozwoju pożaru może być tak gwałtowna i uniemożliwi skuteczne gaszenie? O ile najistotniejsze dla bezpieczeństwa ludzi jest samo wykrycie pożaru i zaalarmowanie użytkowników, o tyle celem najlepszej ochrony bezpośredniej budynku, technologii lub dóbr w nim przechowywanych jest jak najszybsze podanie środka gaśniczego bezpośrednio na zarzewie ognia. W tym celu można zaproponować instalacje gaśnicze wodne lub wodno-pianowe zraszczowe bądź tryskaczowe, jak również instalacje gaśnicze gazowe. Dobór urządzeń, zaprojektowanie ich w budynku oraz bieżąca obsługa i konserwacja jest kluczowe w eksploatacji obiektów kubaturowych przemysłowych i użyteczności publicznej.

POWYŻSZE USŁUGI WYKONALIŚMY MIĘDZY INNYMI W :

Osadowski SA
Nadleśnictwo Strzelce Kraj.
Galeria Handlowa Gorzów Wlkp.
Auto Port Przytoczna
Wojewódzka SSE
Hotel Międzyrzecz
Zakład Przemysłowy Rzepin
Zakład Przemysłowy Świebodzin
Zakład Przemysłowy Słubice
Zakład utylizacji baterii Stanowice
Zakład Przemysłowy Gorzów Wlkp.
Zakład Przemysłowy Kostrzyn nad Odrą
Grupa budowlana Gdańsk
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Fire Pro Service Sebastian Świstel

ul. Kombatantów 34/709

66-400 Gorzów Wielkopolski

Czynne w dni robocze 7.30-17.30

Telefon:  + 48 508 300 490

E-mail:     sebastian@fireproservice.eu